historia
zarząd
statut
członkowie
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych


Sieć TEN-T i Korytarz CETC
/ 2009-09-29 /


W sierpniu ubiegłego roku ZPAŚ wysłał w ramach konsultacji społecznych poniższą opinię na temat rozszerzenia sieci TEN-T i Korytarza CETC. 

 

 

 

 

 

 

Szczecin, 20 sierpnia 2008 r.

 

 

 

                                                                                 Sz. P. Maciej Jankowski

 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego

 

 

 

Dotyczy:

KONSULATCJI W SPRAWIE MODYFIKACJI

I UZUPEŁNIENIA SIECI TEN-T NA TERYTORIUM POLSKI

 

Transeuropejska Siec Transportowa (TEN-T) stanowi podstawową dla Unii Europejskiej multimodalną sieć transportową, która musi spełnić wysokie kryteria techniczne celem spełnienia zasad unijnych swobód przemieszczania sie ludzi, towarów i usług.

 

Siec TEN-T co 5 lat podlega rewizji wytycznych Wspólnoty w sprawie jej rozwoju. Na realizacji tej sieci opiera sie polityka transportowa UE. Istnieje więc w tej chwili niepowtarzalna w kolejnym czasookresie możliwość wnioskowania o rozszerzenie sieci TEN-T poprzez umiejscowienie w niej Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC. 

 

Modyfikacja sieci uzupełniającej TEN-T na wniosek każdego państwa członkowskiego może stać się przedmiotem rewizji, przy czym decyzja w sprawie otwarcia rozmów z krajami członkowskimi należy do Komisji Europejskiej. Powinno się to wykorzystać, tym bardziej, że CETC jest wspólną inicjatywą regionów Państw Członkowskich Unii Europejskiej na rzecz wypromowania Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego grupującego wszystkie możliwe gałęzie transportu. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane już w 2004r. i za jego realizacją przemawia wiele racjonalnych przesłanek przedstawianych przez partnerów Międzynarodowego Komitetu Sterującego CETC jak i innych ekspertów transportu.  6 kwietnia 2004r. w Szczecinie do idei przyłączyło się sześć europejskich regionów (Region Scania, Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Lubuskie, Województwo Dolnośląskie, Region Hardec Kralove, Bratyslawski Kraj Samorządowy), a wiadomo już, że obecnie na jego rzecz chcą działać kolejne cztery.  Korytarz CETC ma umożliwić i polepszyć transport pomiędzy Skandynawią i wybrzeżem Adriatyku oraz basenem Morza Czarnego (korytarz północ – południe / południowy wschód) Celem CETC miało by być stworzenie centralnej arterii stymulującej rozwój gospodarczy na obszarze leżącym pomiędzy czterema morzami: Bałtykiem, Adriatykiem, Morzem Czarnym i Egejskim.

 

 Bardzo ważne dla rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce, utrzymania rangi polskich portów w Szczecinie i Świnoujściu oraz otwarcia perspektyw rozwoju sieci transportowych jest doprowadzenie do sytuacji, by CETC nie było projektem dodatkowym – a priorytetowym. Nie jesteśmy w tym przekonaniu odosobnieni. Konwent Marszałków RP, który miał miejsce w czerwcu 2008r. wypracował wspólne stanowisko w sprawie utworzenia korytarza środkowoeuropejskiego.

 

Wobec rysujących się poważnych problemów transportowych w zjednoczonej Europie  związanych z gwałtownym wzrostem przewozu towarów na osi południe – północ (Via Adriatica) staje się coraz bardziej aktualne tworzenie szerokiego frontu na rzecz rozwoju infrastruktury transportowej ze szczególnym uwzględnieniem naturalnie istniejących dróg wodnych – Odra z Kanałem Gliwickim, Dolna Wisła, Warta i droga wodna Wisła – Odra.

 

W Europie mamy do czynienia z wieloma ruchami na rzecz rozwoju transportu multimodalnego, bardziej przyjaznego dla środowiska. Jedną z takich inicjatyw świadczących o wzroście świadomości rysujących się możliwości i potrzeb, jest tworzące się aktualnie „Partnerstwo dla żeglugi”.  Celem tego porozumienia, którym zainteresowane są Niemcy, Polska, Czechy, Słowacja i inne kraje naddunajskie, jest wsparcie rozwoju żeglugi śródlądowej na obszarach tych krajów i realizacja powiązania dróg wodnych Berlin – Bratysława. (Trasa od Berlina do Eisenhuttenstadt, dalej Odra przez Wrocław do Ostrawy, stąd połączeniem Odra – Dunaj  do Bratyslawy).

 

Kolejną koncepcją w skali europejskiej jest rozwój sieci wodnej z Zachodu na Wschód. Na forum ONZ jak i Unii Europejskiej od kilku lat trwają rozmowy nad perspektywami udrożnienia sieci wodnej łączącej Wschód z Zachodem,  rozwojem transportu rzecznego i połączeniem systemu wodnego Dniepr-Prypeć-Kanał Dniepr-Bug-Wisła-Odra. Jednocześnie, w ramach „Euroregionu Bug”, podejmowane są działania na szczeblu pozarządowym na rzecz rozwoju gospodarczego Wschodnich regionów Polski poprzez współpracę Polski, Niemiec, Ukrainy i Białorusi.

 

Z powyższego wynika, że rozwój sieci transportowych w całej Europie nabiera rozpędu, jest procesem nieodwracalnym i należy robić wszystko, by Polska skorzystała na rozbudowie sieci transportowych Europy i nie została pozbawiona możliwości wykorzystania jej naturalnego potencjału.

 

Tym samym, Związek Polskich Armatorów Śródlądowych w ramach konsultacji w sprawie modyfikacji i uzupełnienia sieci TEN-T na terytorium Polski wnioskuje aby do sieci TEN-T wpisać Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC – jako aktualnie najbardziej rozwinięty projekt o znaczeniu międzynarodowym.

 

 

Z poważaniem,

 

 

 

Prezes

 

Związku Polskich Armatorów Śródlądowych

 

 

Zbigniew Garbień

 

 

 

 


| powrót |created by rutsoft
© ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH