historia
zarząd
statut
członkowie
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych


KURSY - EGZAMINY W ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ
/ 2009-10-26 /


ZPAŚ planuje zorganizowanie w najbliższych miesiącach KURSU ZALEWOWEGO. Jeżeli zbierze się grupa minimum 20 osób kurs wraz z egzaminem powinien się odbyć. Proszę chętnych o zgłaszanie się telefonicznie bądź mailowo do Związku. Niezbędne dokumenty:  ~dokument tożsamości ~potwierdzony wyciąg pływania na 5 rejsów odbytych po zalewie (w przeciągu ostatnich 12 miesięcy)~patent kapitana~ aktualne ITR ~ aktualne świadectwo zdrowia.


Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na rok 2009:
 

UWAGA: ZMIANA TERMINU EGZAMINU !!!!!


Ustala się terminy egzaminów w roku 2009:

·         w sesji jesiennej:    9-10 grudzień 2009 r.

Wymagane dokumenty należy przekazać do sekretariatu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Sródlądowej w Szczecinie pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, tel. 091 43-40-279 w nieprzekraczalnym terminie do :

·         w sesji jesiennej:    03 grudnia 2009 r.

KURSY:

ITR, RADIOTELEFON:

 

Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Biuro Ośrodka w Szczecinie, pl.Batorego 4,  pok.16   od poniedziałku do piątku;  w godz. 800 - 1400 tel. 091 431 81 81,   091 440 34 76,    fax: 091 431 81 82,e-mail: szczecin@oszgm.pl   www.oszgm.pl

 

------------------------------------------------------------------------------------------------
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin


Obserwator radarowy:
Termin: początek grudnia
Długość: 5 dni
Cena: 1.250,00 PLN

 

UKF:
Termin: styczeń/luty 2010

Długość: 3 dni

 

Koszt: 350,00 PLN


Proszę chętnych o bezpośrednie zgłaszanie się do SDKO  do Pani Justyny Bienkiewicz- (kursy specjalistyczne - dział pokładowy i maszynowy).
Jeżeli będzie odpowiednia liczba chętnych, kurs zostanie zorganizowany.
tel. (091)48 09 717  e-mail:
j.bienkiewicz@am.szczecin.pl

 


 


 

 

 


| powrót |created by rutsoft
© ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH