historia
zarząd
statut
członkowie
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych


SPOTKANIE CZESKO - POLSKIE
/ 2010-02-25 /


NOTATKA ZE SPOTKANIA PRZEDSTAWICIELI DWÓCH ZWIĄZKÓW ARMATORÓW POLSKI I CZECH
Spotkanie odbyło się 18 lutego 2010r. w siedzibie Związku Polskich Armatorów Śródlądowych w Szczecinie.

 

 

Udział wzięli:
Goście: Asociace vnitrozemské plavby /CZ Verein für Binnenschifffahrt/ CZ Czech Barge Union
Panowie: Lubomir Fojtu - Przewodniczacy AVP-CZ i Milan Raba - Członek Zarządu Związku Sekcji Żeglugi Śródlądowej Transpotu i Przemysłu
Ze strony Związku Polskich Armatorów Śródlądowych:
Zbigniew Garbień - Prezes ZPAŚ ; Zbigniew Deniusz; Andrzej Gojke i Magda Stróżewska.

 

Na spotkaniu wymieniono się doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem firm armatorskich Polski i Czech na rynkach żeglugowych , omówiono główne problemy i trudności:

 

- zaniedbania w infrastrukturze dróg wodnych w Czechach i w Polsce
- trudności ze sprostaniem wymogom dyrektywy technicznej z powodu wieku i stanu technicznego floty
- duże problemy z kadrą i odpływ kadry do armatorów zachodnich
- uznawanie przez kraje sąsiednie przeglądów wykonywanych przez krajowe Komisje Techniczne(uznawanie rejonu 2; opóźnienia ze strony polskiej we wprowadzaniu Dyrektywy Technicznej i powołaniu Komisji Technicznych)
- trudności związane z uznawaniem kwalifikacji załogowych , trudności z uzyskaniem patentów reńskich
- brak miejsc postojowych w Polsce, wyposażeniem ich w media - ten problem jest w Czechach w trakcie porządkowania
- marginalizowanie najbardziej ekologicznej formy transportu przez środowiska ekologów i Ministerstwa Środowiska Polski i Czech
- perspektywy połączenia Dunaj - Odra - Łaba i podjęcie wspólnych działań zmierzających do realizacji projektu
- strona czeska podała informację , że zawnioskowała w Komisji Europejskiej wniesienia rzeki Łaby do priorytetów projektu TEN-T, atualnie oczekuje na odpowiedź.

 

Uzgodniono, że Związki będą współpracować i wspólnie działać na arenie europejskiej w szczegolności w EBU, ESO i WG - Rivers . Będą się starać wpływać i rozwiązywać problemy na szczeblu lokalnym i rządowym. Postanowiono podjąć stałą współpracę w rozwiazywaniu problemów i cyklicznie się spotykać.


Pan Lubomir Fojtu prześle do ZPAŚ informacje dotyczące WG - Rivers (Working Group Rivers) i pomoże by ZPAŚ stał się członkiem WG - Rivers.


Strona czeska została zaproszona na przygotowywaną przez ZPAŚ Naradę Przednawigacyjną „POLSKA ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA 2010", która odbędzie się 5 marca 2010r. w Szczecinie. Strona czeska przygotuje na spotkanie prezentację o stanie żeglugi czeskiej.

 

 

 

 

 

 

 


| powrót |created by rutsoft
© ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH