historia
zarząd
statut
członkowie
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych


DODATKOWE TERMINY EGZAMINÓW
/ 2010-05-31 /


Z informacji jakie otrzymał ZPAŚ od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że możliwy jest dodatkowy termin egzaminów. CKE i TKE (komisje terenowe) czekają na zgłoszenia kandydatów na egzaminy podwyższające kwalifikacje załóg śródlądowych. Zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio do Komisji. Po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów Komisja ogłosi datę egzaminów.


| powrót |created by rutsoft
© ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH