historia
zarząd
statut
członkowie
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych


Wiceprzewodniczący Kallas odwiedza Polskę
/ 2010-12-02 /


IP/10/1601

Bruksela, dnia 25 listopada 2010 r.

 

 

Wiceprzewodniczący Kallas odwiedza Polskę, aby omówić priorytety nadchodzącej prezydencji w dziedzinie transportu

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Siim Kallas, dziś i jutro przebywać będzie z wizytą w Polsce, gdzie weźmie udział w dyskusjach nad kwestiami z dziedziny transportu. Dyskusje te stanowią element przygotowań do polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, planowanej na drugą połowę 2011 r. Siim Kallas spotka się z polskim Ministrem Infrastruktury, Cezarym Grabarczykiem, Ministrem Spraw Zagranicznych, Radosławem Sikorskim oraz kierownictwem PKP. Wiceprzewodniczący weźmie także udział w sesji „Dywersyfikacja w dziedzinie transportu – spójne połączenia?”, odbywającej się w ramach organizowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny regionalnego forum „Różnorodność energii i transportu – zrównoważone polityki, priorytety i potrzeby”.

Polska przygotowuje się właśnie do planowanej na drugą połowę 2011 r. prezydencji w UE, wizyta wiceprzewodniczącego Komisji jest zatem doskonałą okazją do omówienia ważnych kwestii z dziedziny transportu, jakimi przyjdzie jej się zajmować w tym okresie. Rozmowy z wiceprzewodniczącym Kallasem poświęcone mają być takim kwestiom, jak biała księga w sprawie przyszłości transportu, czy też przegląd polityki w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

W ramach regionalnego forum EBI 2010 omówiony zostanie stan realizacji celów polityki transportu w państwach członkowskich Europy Centralnej i Wschodniej, znaczenie rozwoju infrastruktury w regionach ekonomicznie aktywnych i rozwijających się oraz szanse na pozyskanie kapitału sektora prywatnego. Kwestie te mają kluczowe znaczenie z racji planowanego przeglądu polityki TEN-T. Komisja przeprowadziła szerokie konsultacje na temat ogólnych celów polityki i realizacji projektów z zainteresowanymi stronami i innymi instytucjami unijnymi. W oparciu o wnioski z konsultacji, nowe wytyczne dla TEN-T zostaną przedstawione w przyszłym roku. W wielu regionach, w szczególności w państwach członkowskich, które niedawno przystąpiły do UE, wciąż brak jest wysokiej jakości połączeń kolejowych i drogowych. Gdzie indziej należy przede wszystkim zająć się problemem wąskich gardeł i węzłów na już istniejących połączeniach oraz kwestią inwestycji w inteligentne rozwiązania w zakresie infrastruktury. Tego typu działania będą musiały wpisywać się w główne i kompleksowe sieci planowane na poziomie europejskim.

W rozmowach poruszane będą także inne mające znaczenie dla Polski kwestie z dziedziny transportu, figurujące w programie prac Komisji na 2011 r., takie jak: polityka kolejowa oraz jej realizacja; planowane wnioski ustawodawcze Komisji, zgodne z priorytetami polskiej prezydencji (np. pakiety dotyczące społecznych aspektów gospodarki morskiej czy też portów lotniczych); kompleksowa wizja polityki w dziedzinie transportu dla wschodnich sąsiadów UE. Przyszła edycja Dni Morza odbędzie się w maju 2011 r. w Gdańsku.

 

źródło: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1601&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en


| powrót |created by rutsoft
© ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH