historia
zarząd
statut
członkowie
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych














PRZEWÓZ ZBÓŻ I PASZ DROGĄ ŚRÓDLĄDOWĄ
/ 2014-03-20 /


Otrzymaliśmy informację, że firmy, które transportują jednostkami śródlądowymi zboża i pasze na Zachodzie, posiadajace Certyfikaty GMP+ pytane są jeszcze o "POLSKI NUMER EWIDENCYJNY". Sprawa jest ważna, także w Polsce. Wiąże się z monitorowaniem tzw. łańcucha "od pola do stołu" i związanymi z tym obowiązkami prawnymi. Firmy, które działają w tym łańcuchu - takze przewoźnicy - zgodnie z prawem polskim i unijnym podlegają rejestracji lub zatwierdzeniu w stosownej instytucji - zgodnie z miejscem rejestracji firmy w odpowiednim POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARYJNYM.

 

Posiadanie Certyfikatu GMP+ to jedna sprawa, ale z gruntu prawa ważniejsza jest rejestracja w PIW. Jeżeli wozi się pasze, zboża, a nie jest się tu zarejestrowanym - można otrzymać mandat. Wynika to z art. 11 rozp. WE nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz. 

 

Art. 11:

Podmioty działające na rynku pasz nie mogą prowadzić działalności, jeżeli :

a) nie zostaną one zarejestrowane, zgodnie z art. 9;

b) nie uzyskają zatwierdzenia, gdy jest ono wymagane na mocy art. 10.

 

Rejestracja w PIW jest darmowa. Otrzymuje się numer ewidencyjny w rejestrze podmiotów: Wykazu zakładów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu pasze, zatwierdzonych lub zarejestrowanych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym wymagania dotyczące higieny pasz, który umieszczany jest takze na stronie Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego. 

 

Do rejestracji potrzebne są podstawowe dokumenty firmy NIP, REGON, KRS, wniosek "o zgłoszenie"

 

Zarejestrowane podmioty podlegają wybiórczo kontroli - zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny, rejestracji przewozów odnośnie zbóż i pasz (co, gdzie, kiedy się przewoziło itd). Kontrola jest płatna - 65.70zł/godz. Jeżeli firma ma Certyfikat GMP to dobrze, bo świadczy o jej wiarygodnosci i zaangażowaniu, ale przez PIW Certyfikat nie jest wymagany.

 

Adres PIW w Szczecinie:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

ul. Orląt Lwowskich 8

71-310 Szczecin

tel. 91-4324100

 

Podstawa prawna to:

- Ustawa o paszach z dnia 22 lipca 2006r. Dz.U. nr 144 poz. 1045

- Rozporządzenie WE Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 stycznia 2005r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz.


| powrót |



created by rutsoft
© ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH