historia
zarząd
statut
członkowie
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych


EGZAMINY CKE i TKE
/ 2014-12-03 /


Szanowni Państwo,

 

Informuję, że wstępnie zostały ustalone terminy egzaminów kwalifikacyjnych w Szczecinie:

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna – 16-17 grudnia

Terenowa Komisja Egzaminacyjna – 18-19 grudnia

Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, nie będzie zalodzenia, egzaminy odbędą się. Proszę dowiadywać się więcej w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

 

 

12 grudnia 2014 r. Terenowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu organizuje egzaminy

 

2014-12-02

Informujemy, że w dniu 1 grudnia 2014 r ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. poz. 1686). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wobec powyższego uprzejmie informujemy że w dniu 12 grudnia 2014 r. Terenowa Komisja Egzaminacyjna przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu organizuje sesje egzaminacyjna. Chętnych zapraszamy do składania wniosków.

Wnioski należy złożyć do 9 grudnia 2014 r.

http://www.wroc.uzs.gov.pl/news/12-grudnia-2014-r-terenowa-komisja-egzaminacyjna-we-wroclawiu-organizuje-egzaminy-126

 

 

Terenowa Komisja Egzaminacyjna w Bydgoszczy – także jest w stanie zorganizować jeszcze w tym roku egzaminy. Bardzo proszę o zgłaszanie się chętnych i składanie wniosków.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzaminy dla uzyskania:

 • patentu żeglarskiego kapitana żeglugi śródlądowej (klasy A i klasy B)
 • patentu żeglarskiego szypra żeglugi śródlądowej
 • patentu mechanika statkowego żeglugi śródlądowej.
  oraz:
 • uprawnienia pilota żeglugi śródlądowej
 • świadectwa eksperta ADN (eksperta do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych)

Terenowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzaminy dla uzyskania następujących świadectw i patentów:

 • świadectwo starszego marynarza
 • świadectwo sternika
 • świadectwo motorzysty
 • świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu
 • patent przewoźnika
 • patent stermotorzysty

 


| powrót |created by rutsoft
© ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH