historia
zarząd
statut
członkowie
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych


KURSY DLA PRACOWNIKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
/ 2015-10-07 /


  1. 1.       SDKO  (Akademia Morska w Szczecinie)

Tel. 91-4809717  organizuje:

  • 19 – 20 października kurs  na kapitana żeglugi. Zajęcia w godzinach 8-16. Miejsca są. Koszt: 600zł. (Egzamin 21-22 października CKE w Szczecinie). Wcześniej oczywiście trzeba złożyć papiery w UŻŚ. (Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu, nie później niż 2 tygodnie przed terminem egzaminu powinna złożyć do Sekretariatu Komisji:

wniosek o dopuszczenie do egzaminu, ze wskazaniem odcinka drogi wodnej oraz kategorii i rodzaju statku, o które zabiega wnioskodawca;

     poświadczoną kopię świadectwa zdrowia, potwierdzającego stan zdrowia wymagany do pracy na statkach żeglugi śródlądowej na określonym stanowisku;

            wyciąg pływania, sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy i potwierdzony przez właściwy Urząd Żeglugi Śródlądowej;

wyciąg pływania potwierdzony przez dyrektora urzędu morskiego o praktyce pływania na morskich wodach wewnętrznych lub odpis innego dokumentu stwierdzającego posiadanie morskich kwalifikacji zawodowych – przy ubieganiu się o patenty żeglarskie kapitanów żeglugi śródlądowej klasy A;

potwierdzoną kopię świadectwa szkolnego;

potwierdzoną kopię poprzedniego dokumentu kwalifikacyjnego;

2 fotografie o wymiarach 2×2,5 cm;

dowód opłaty egzaminacyjnej w wysokości: 150 zł za egzamin na patent, a 100 zł za egzamin na świadectwo kwalifikacyjne (płatne na miejscu w urzędzie)

 

  • Planowany jest kurs na obserwatora radarowego na 26.10 trwający 5-6 dni. Koszt:1250zł. Miejsca już tylko rezerwowe.
  • Kurs na radiotelefon VHF 27-29 listopada szkolenie. Egzamin 30 listopada. Koszt 350,00 zł. Na 2 tyg. Przed egzaminem należy złożyć wniosek w UKE. Opłacić 105zł. 2 zdjecia.
  • Kursy na ADN i statki pasażerskie: telefon: 91-4280125

 

 

  1. 2.       Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej w Szczecinie, Plac Batorego 4  Telefon kontaktowy - 091-431-81-81.

organizuje

  • Kurs na radar ARPA – 4 dniowy koszt: 900zł. Można się zgłaszać.
  • Kurs na radiotelefon VHF – 350zł + 105 zł egzamin. Jeżeli będzie grupa chętnych wystąpią do UKE o dodatkowa sesje egzaminacyjną.

 

Istnieje możliwość ustalenia dodatkowych terminów szkolenia w zależności od potrzeb.

 

  1. 3.       Kursy na radiotelefon VHF prowadzi także Pan Ryszard Chochół tel. 500296915.

 

 

Najblizszy termin egzaminu KE w Szczecinie to 26.10.2015r.

 

Szczegóły (np. wniosek) można znaleźć na stronie: http://www.uke.gov.pl/swiadectwa-morskie-i-zeglugi-srodladowej-4391

 

  1. 4.        

 

Ośrodek Doskonalenia Kadr Żeglugi Śródlądowej organizuje szkolenia przygotowujące do egzaminów na świadectwa  i patenty:

Starszego marynarza

Sternika

Motorzysty

Stermotorzysty

Szypra

W ramach szkolenia zapewniamy pomocnicze materiały szkoleniowe w formie skryptów (szkolenie jedno lub dwudniowe -do ustalenia)

Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzi kierownik szkoleń

Henryk Pierchała.                         

Tel: 606852860

e-mail: h.pierchala@o2.pl  


| powrót |created by rutsoft
© ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH