historia
zarząd
statut
członkowie
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych


PROMESY NA ZADANIA W RAMACH "PROGRAMU DLA ODRY - 2006"
/ 2008-05-26 /


ze strony Biura Pełnomocnika Rządu ds Programu dla Odry 2006

 http://www.programodra.pl/ramka.htm


 

Dnia 26 marca 2008r. Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry – 2006, Wojewoda Dolnośląski Rafał Jurkowlaniec wręczył promesy na zadania realizowane w ramach "Programu dla Odry - 2006".

 

 

 

Środki zostaną przekazane:

 1. Ministrowi Środowiska - 675.000 zł
   

 2. Inwestycje w komponencie Lasy, dla RDLP w Szczecinie.
   

 3. Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej  -  55.266.000 zł

 • Modernizacja śluz Kanału Gliwickiego – 1.400 tys. zł

 • Budowle regulacyjne – remont jazu na Nowej Odrze pod mostem drogowym w Kędzierzynie-Koźlu -  590 tys. zł

 • Dokończenie budowy stopnia wodnego w Malczycach – 20.700 tys. zł

 • Ochrona od powodzi Opola-Kanał Młynówki – 1.093,9 tys. zł

 • Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – 6.346,7 tys. zł

 • Budowle regulacyjne i przeciwpowodziowe – Roboty budowlane i dokumentacja techniczna na rzece Odrze oraz jej dorzeczu- 12.000,4 tys. zł

 • Zagospodarowanie przestrzenne- wykonanie pomiarów geodezyjnych dla studiów ochrony przed powodzią zlewni Małej Panwi i Widawy – 200 tys. zł

 • Budowle regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej-rzeka Odra Zachodnia – 8.000 tys. zł

 • Budowle regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej (łącznie)– 2.035 tys. zł

 • Budowle regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej i w dorzeczu Warty (łącznie) – 2.900 tys. zł
 1. Wojewoda Dolnośląski - 8.034.000 zł
 • Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz Wartą (łącznie) -  1.316,6 tys. zł

 • Budowle regulacyjne w zlewni rzek Bobru i Bystrzycy (łącznie) -  4.395,3 tys. zł

 • Wrocławski Węzeł Wodny (łącznie) - 1688,9 tys. zł

 • Zbiorniki i poldery w zlewni rzeki Kaczawy (łącznie) - 132.2 tys. zł

 • System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry (SIPDO) i Inne zadania Pełnomocnika -
  501,0 tys. zł.

 1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski - 3.000.000 zł
 • Regulacja rzeki Gąsawki w km 15+240-25+714 wraz z odbudową budowli piętrzących w km 16+682 i 19+444 – 3.000 tys. zł
 1. Wojewoda Lubuski - 4.104.000 zł
 • Kanał Postomski II - odbudowa kanału wraz z obwałowaniem – 800 tys. zł.

 • Bytom Odrzański - budowa nowego wału Odry - 2,04 km - dokończenie wykupu gruntów i realizacja robót– 2.200 tys. zł.

 • Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą (łącznie) – 1.104 tys. zł

 1. Wojewoda Łódzki - 3.000.000 zł
 • Dolina Warty V – modernizacja wałów – 2,9 km – zadanie kontynuowane – 1 500,0 tys. zł.

 • Zbiornik Smardzew - wykupy nieruchomości, roboty budowlano-montażowe - 1 500,0 tys. zł.

 1. Wojewoda Opolski - 4.270.000 zł
 • Budowle regulacyjne (łącznie) – 4.270 tys. zł
 1. Wojewoda Śląski - 3.374.000 zł
 • Budowle regulacyjne (łącznie) - 289,8 tys. zł

 • Budowle przeciwpowodziowe (łącznie) - 3.084,2 tys. zł
 1. Wojewoda Wielkopolski - 9.795.000 zł
 • Wielowieś – Klasztorna na rzece Prosna – 9.795 tys. zł.
 1. Wojewoda Zachodniopomorski - 4.900.000 zł
 • Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą (łącznie) – 4.100 tys. zł

 • Budowle regulacyjne (łącznie) - 800 tys. zł

    Razem  96.418.000 zł


| powrót |created by rutsoft
© ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH