historia
zarząd
statut
członkowie
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych


DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU SIECI WODNEJ ŁĄCZĄCEJ ZACHÓD ZE WSCHODEM
/ 2008-08-12 /


Działania na rzecz rozwoju sieci wodnej łączącej Zachód ze Wschodem Europy

 

 

 

 

W ramach „Euroregionu Bug” podejmowane są obecnie działania na szczeblu pozarządowym na rzecz rozwoju gospodarczego Wschodnich regionów Polski poprzez współpracę Polski, Niemiec, Ukrainy i Białorusi. W proces ten zaangażowana jest grupa niemieckich naukowców z Karlsruhe, z Prof. Rolfem Dieterem Ruppertem na czele. W lipcu 2007r. prowadzona przez nich fundacja gościła w Karlsruhe delegację Min. Transportu Białorusi; zaprezentowano wówczas śluzy na Renie i Mozeli, a także zasady organizacji administracji gospodarki wodnej Niemiec. Związek Polskich Armatorów Śródlądowych, reprezentowany przez p. Jerzego Strząska, uczestniczył w tych spotkaniach.. W naszych rozmowach podjęliśmy szczególnie ważny dla Polski i Białorusi problemu transportu wodnego między tymi krajami.

 

W następstwie doszło do rewizyty w Białorusi, gdzie w trakcie tygodniowej sesji roboczej zastanawialiśmy się nad perspektywami udrożnienia sieci wodnej łączącej Wschód z Zachodem. Kilka miesięcy później, w kwietniu 2008r. w Mińsku, Związek Polskich Armatorów Śródlądowych brał udział w spotkaniu poświęconym tej kwestii z udziałem prof. Rupperta i  Ministra Transportu Białorusi, p. Sosnowskiego. Min. Sosnowski potwierdził żywotne zainteresowanie rozwojem transportu rzecznego i połączeniem systemu wodnego Dniepr-Prypeć-Kanał Dniepr-Bug-Wisła-Odra. Prof. R. Ruppert zobowiązał się wówczas do poparcia tego projektu na forum ONZ,  w ramach prac europejskiego biura  ONZ w Genewie.

 

Rozmowy na ten temat na forum ONZ miały miejsce w dniach 16-19 maja br, w Genewie. W pracach tych aktywnie uczestniczyło polskie Ministerstwo Infrastruktury; wystąpienie Dyr. Departamentu, p.  Marka Chmielewskiego, zostało bardzo dobrze przyjęte. W sesji uczestniczył także Związek Polskich Armatorów Śródlądowych, który przedstawił uczestnikom, jak duże znaczenie ma dla Polski uporządkowanie systemu transportu wodnego.

 

 W trakcie obrad okazało się, że problemem tym poważnie zainteresowana jest także Ukraina, Litwa, a nawet Turcja, która gotowa jest uczestniczyć w finansowaniu tego projektu.

 

            W efekcie podjęto następujące ustalenia:
·         Fundacja „Niemiecko-Białoruski Dom” opracuje stosowną dokumentację w celu pozyskania wsparcia na realizację tego projektu ze środków Unii Europejskiej,
·         Uniwersytet w Karlsruhe, pod kierunkiem Dziekana Wydziału, prof. Franza Nestmana i przy udziale prof. Rolfa Krohmiera, opracuje koncepcję połączenia dróg wodnych Zachodu ze Wschodem, łącznie z propozycją budowy portu rzecznego w Terespolu,
·         prof. R.D. Ruppert, będzie kontynuował rozmowy z rządem Niemiec w sprawie współfinansowania projektu,
·         podjęte zostaną dalsze rozmowy z polskim Ministerstwem Infrastruktury.

 

W następstwie, w dniu 16 lipca br. w Min. Infrastruktury w Warszawie odbyło się spotkanie delegacji niemieckiej z Panią Anną Wypych-Namiotko W-ce Min.Infrastruktury R.P. Minister Wypych-Namiotko z entuzjazmem odniosła się do tego projektu i potwierdziła zainteresowanie nim polskiego Rządu. W celu kontynuowania prac uzgodniono, iż we wrześniu br. w Brześciu nastąpi spotkanie robocze przedstawicieli Rządu Polski, Białorusi i Ukrainy. Związek Polskich Armatorów Śródlądowych został również zaproszony do udziału w tych pracach.


| powrót |created by rutsoft
© ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH