historia
zarząd
statut
członkowie
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych


PARTNERSTWO DLA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
/ 2008-09-18 /


Porozumienie Partnerstwa dla żeglugi śródlądowej

 

 


 

 

 

      Na zaproszenie Stowarzyszenia Porta Moravica odbyło się w dniach 9-10 września 2008 r. w Bratysławie spotkanie, które po Konferencji we Wrocławiu było kolejnym etapem prac nad Umową Partnerstwo dla żeglugi śródlądowej, (Partnerství pro vnitrozemskou plavbu, Partnerschaft für die Binnenschifffahrt, Partnerstvo pre vnútrozemskou plavbu) dotyczącej rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Europie Środkowej. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci podmiotów gospodarczych z Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Polski.  Uczestnicy spotkania podkreślali trudną sytuację transportu wodnego w regionie. Mówiono o wielofunkcyjności inwestycji wodnych służących m.in. bezpieczeństwu powodziowemu, zabezpieczaniu w  wodę potrzeb ludności, przemysłu i rolnictwa, pozyskiwaniu energii odnawialnej, zaspakajaniu  potrzeb związanych ze sportem, rekreacją i turystyką wodną oraz prowadzeniu ekonomicznie uzasadnionego transportu wodnego. Podkreślano, że dalszy brak inwestycji wodnych może doprowadzi do wystąpienia ograniczeń rozwoju cywilizacyjnego regionu a także  zaniku transportu śródlądowego w niektórych państwach Europy Środkowej. Uczestnicy zauważyli, że strategiczną rolę dla przebiegu tras transportu wodnego pełni Polska, przez którą przebiega większość  akwenów międzynarodowych.
       Inspiratorem spotkania był Pan inż. Jaroslav Kubec Prezes Stowarzyszenia Porta Moravica, który przez 17 lat pracował jako ekspert strony Czechosłowackiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Europejskiej Komisji Gospodarczej (EKG). Pan Kubec w EKG zajmował się  planowaniem przebiegu europejskich międzynarodowych dróg wodnych w tym w szczególności połączeniem Dunaj-Odra-Łaba. Pan Kubec jest gorącym orędownikiem tzw. Trasy BB (Berlin-Bratyslava), która biegnie od Berlína do Eisenhüttenstadt, dalej po Odrze przez Wrocław do Ostrawy, stąd połączeniem Odra – Dunaj poprzez Morawy do Bratysławy. Jego zdaniem budowa tej centralnej trasy doprowadzi do przyłączenia innych odcinków międzynarodowych dróg wodnych takich jak Górna Wisła, Wag, Łaba.  Według Kubca  trasa BB powinna być uważana za część podstawowego szkieletu wschodnioeuropejskich dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu.
       Przebieg rozmów w sprawie treści umowy był burzliwy. Zauważono, że niektórzy reprezentanci przyjechali do Bratysławy nie po to by wypracować wspólne stanowisko lecz aby zaprezentować swoje. Nie zgadzali się oni z poglądami pana Kubeca.  Do tych uczestników należały organizacje z państw których gospodarka wodna jest jednym z ważniejszych elementów progospodarczych państwa. Zdania o fundamentalnym dla regionu znaczeniu Trasy BB nie podzielała Unia Izb Łaba-Odra z Magdeburga, która uważa, że obecnie priorytetem jest połączenie Łaba-Dunaj (w Niemczech realizowany jest żeglugowy projekt nr 17 Jedności Niemiec). Zdania Pana Kubeca nie podzielał również Słowacki Kongres Żeglugi Śródlądowej. Reprezentanci Kongresu uważają, że Odrę należy połączyć z Dunajem modernizowanym przez Słowaków Wagiem. Uzgodniono, że porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Porta Moravica a Związkiem Polskich Armatorów Śródlądowych oraz ODRATRANS S.A. zostanie podpisane po wprowadzeniu przez Pana Kubeca zmian w jego treści. Zmiany te dotyczą wpisania alternatywnie połączenia Odry z Dunajem również poprzez Wag i przedstawienia studium wykonalności. Strona polska uważa, że mniej ważny jest wariant połączenia. Najważniejsze jest, aby jak najszybciej ruszyła realizacja tego połączenia. Ważne jest również zwiększenie zainteresowania umową partnerów m.in. ze Słowacji, Niemiec, Austrii, co można uzyskać uzupełniając porozumienie dodatkowymi wpisami dotyczących tras np. Górnej Wisły i Łaby.

 

       Uczestnicy spotkania w Bratysławie opuścili stolicę Słowacji z przekonaniem, że Umowa Partnerstwo dla żeglugi śródlądowej będzie podpisana w jak najszerszym gronie podmiotów nie koniecznie związanych z transportem śródlądowym ale zainteresowanych rozwojem gospodarki wodnej tj. m.in. przemysłem stoczniowym, energetyką, jednostkami samorządowymi. Spotkanie było także okazją do zaprezentowania imponujących osiągnięć gospodarki wodnej w Austrii i Słowacji. Uczestnikom pokazano wielofunkcyjne inwestycje: Port Wiedeń, przystanie pasażerskie w Bratysławie, stopnie wodne: Freudenau, Čunovo, Gabčíkovo przeprawę promową w Dobrohošť, początek Kanału Odra-Dunaj od strony Dunaju.
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

fot. Z. Deniusz

 

 

 

 

 

fot. Z. Deniusz

 

 

 

 

fot. Z. Deniusz

 

 

 

 

fot. Z. Deniusz

 

 

 

 

fot. Z. Deniusz

 

 

 

 

fot. Z. Deniusz

 

 

 

 

fot. Z. Deniusz

 

 

 

 

fot. Z. Deniusz

 

 

 

 

fot. Z. Deniusz

 

 

 

 

fot. Z. Deniusz

 

 

 

 

fot. Z. Deniusz

 

 

 

 

fot. Z. Deniusz

 

 

 

 

fot. Z. Deniusz

 

 

 

 

fot. Z. Deniusz


 

 

 


| powrót |created by rutsoft
© ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH