historia
zarząd
statut
członkowie
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych


WYMIANA PATENTÓW
/ 2008-09-26 /


Związek Polskich Armatorów Sródlądowych prosi osoby, które nie wymieniły patentów w terminie do 25 wrzenia 2008 roku oraz osoby, które posiadają patent kapitana żeglugi sródlądowej klasy B i otrzymały zawiadczenia o zwolnieniu z pilotażu na morskich wodach wewnętrznych, a także osoby, którym odmówiono wydania patentu ze względów formalnych o zgłoszenie się telefoniczne lub pisemne do ZPAŚ.


| powrót |created by rutsoft
© ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH