historia
zarząd
statut
członkowie
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych


Posiedzenia Komisji Infrastruktury
/ 2009-04-08 /


Poniżej zamieszczamy biuletyny z posiedzeń Komisji Infrastruktury z 19 marca 2009r. oraz wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa także z 19 marca 2009r.

 

Na spotkaniach omawiano ważne dla żeglugi zagadnienia tj.

 

zmianę ustawy o żegludze śródlądowej - wprowadzenie dyrektywy technicznej

oraz

perspektywy i bariery rozwoju transportu wodnego śródlądowego w kontekście ograniczenia emisji CO2 i oszczędnosci energii.

 


| powrót |created by rutsoft
© ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH