historia
zarząd
statut
członkowie
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych


XVIII Narada Przednawigacyjna w Szczecinie - 11 marca 2019r.
/ 2019-03-15 /


11 marca 2019r. odbyła się  w Szczecinie XVIII doroczna Narada Przednawigacyjna. 

W tym roku organizowaliśmy ją ponownie we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Gospodarczego Rozwoju Dorzecza Odry "Teraz Odra" z Wrocławia.

 

Celem narady jest omówienie najważniejszych bieżących zagadnień i problemów z zakresu żeglugi śródlądowej przy udzale przedstawicieli administracji wodno - żeglugowej i użytkowników dróg wodnych - armatorów. 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku Narada podzielona była na dwa bloki tematyczne.

 

Pierwszy dotyczył Infrastruktury śródlądowych dróg wodnych.

 

W ramach tego panelu przedstawione zostały przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz przez przez poszczególne Regionalne Zarządy Dróg Wodnych liczne prezentacje (do ściągniecia po kliknięciu na link) .

Armatorzy i zebrani goście przedstawiali też własne uwagi i propozycje odnoszące się do funkcjonowania dróg wodnych i żeglugi śródlądowej w Polsce.

 

Prezentacje:

Prace nad Programami Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej i Drogi Wodnej Rzeki Wisły - Pani Dyrektor Monika Niemiec - Butryn

Wyniki Analizy sektora transportu wodnego śródlądowego - Pan Tomasz Kocoń

RZGW Szczecin - Pan Bogdan Zakrzewski

RZGW Wrocław - Pan Kasper Jędrzychowski

RZGW Gdańsk - Pan Krzysztof Roman

RZGW Warszawa - Pan Robert Chciuk

RZGW Kraków - Pani Małgorzata Sikora

RZGW Bydgoszcz- Pani Agnieszka Siłacz

RZGW Poznań - Pani Madalena Żmuda

RZGW Gliwice - Pan Łukasz Lange

 

 

W drugim bloku narady znalazły sie zaganienia z zakresu Funduszu Żeglugi Śródlądowej, nowelizacji Ustawy o żegludze śródląowej w odniesieniu do implementacji dyrektywy technicznej. Była też mowa o zbliżających się zmianach w kształceniu kadr dla żeglugi śródlądowej i czekającej nas implementacji Dyrektywy o kwalifikacjiach w żegludze śródlądowej. W tym panelu także zostały przedstawione prezentacje - dostępne pod linkami.

 

Prezentacje:

Dyrektywa techniczna - nowelizacja ustawy o żegludze śródlądowej - Pan Michał Strójwąs

Dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji w żegludze śródlądowej - Pan Michał Strójwąs

 

 

Narada w mediach i w internecie: 

 

Radio Szczecin  /  Kurier Szczeciński  / Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

 

Cała narada była nagrywana. Niebawem zostanie udostępniony link do nagrań.


| powrót |created by rutsoft
© ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH