historia
zarząd
statut
członkowie
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych


Narada Przednawigacyjna POLSKA ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA 2006
/ 2006-03-21 /


Narada Przednawigacyjna „POLSKA ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA 2006”,
odbyła się 3 lutego 2006 roku w Szczecinie w hotelu Novotel.


Piąta już z kolei Narada Przednawigacyjna organizowana przez Związek Polskich Armatorów Śródlądowych miała na celu przedstawienie

i przedyskutowanie ważnych problemów żeglugi śródlądowej w naszym kraju. Jednocześnie warto było wykorzystać niepowtarzalną okazję zebrania w jednym miejscu i czasie tak szacownego grona ludzi kompetentnych, nie tylko w dziedzinie żeglugi śródlądowej,

aby przypomnieć o pozytywnych aspektach związanych z uprawianiem transportu śródlądowego i o jego ciągłym rozwoju w całej Europie.

 

W Naradzie udział wzięli przedstawiciele następujących instytucji:

 • Ministerstwa  Transportu i Budownictwa z Departamentu Transportu Morskiego i Śródlądowego
 • Urzędów Żeglugi Śródlądowej
 • Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni
 • Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej
 • Polskiego Rejestru Statków
 • Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej
 • Banku Gospodarstwa Krajowego

oraz Armatorzy

 

      

Na spotkanie złożyły się wystąpienia zaproszonych gości, przeplatane dyskusją na podejmowane tematy.

 

Poruszono w skrócie następujące zagadnienia:

 • Budowle i inwestycje na drogach wodnych (niedostosowane dwa mosty)
 • Nowa struktura administracyjna Ministerstwa Transportu i Budownictwa
 • Komunikat Unii Europejskiej z 17 stycznia 2005 r. NAIADES
 • Strategiczny plan rozwoju gospodarki do roku 2015  (październik 2005 r.)
 • Uznawanie za równoważne z niemieckimi dokumentami: polskich dzienników pokładowych i polskiej książeczki pracy; uznawanie tymczasowego dokumentu o nabyciu kwalifikacji kapitana żeglugi śródlądowej klasy A i B
 • Nowe przepisy Urzędu Morskiego w Szczecinie
 • Mechanik na statku; miejsca postojowe; nietrzeźwość załóg
 • Wykorzystanie Funduszu Żeglugi Śródlądowej – Rada ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej
 • Rozbieżności w traktowaniu żeglugi śródlądowej przez Urzędy Morskie w Szczecinie i Gdyni
 • Egzaminy zalewowe/zwolnienia z pilotażu w Szczecinie
 • Wniosek o wyznaczenie przez RZGW terminów puszczania wody ze zbiorników
 • Przeglądy PRS
 • Kompas magnetyczny i uprawianie żeglugi śródlądowej w rejonie 2
 • Program dla Odry 2006
 • Budowa gazoportu w Świnoujściu
 • Kształcenie kadr w szkołach żeglugi śródlądowej

| powrót |created by rutsoft
© ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH