historia
zarząd
statut
członkowie
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych


NARADA PRZEDNAWIGACYJNA `POLSKA ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA 2007`
/ 2007-03-13 /


Związek Polskich Armatorów Śródlądowych

 

ma zaszczyt zaprosić:

 

na Naradę Przednawigacyjną Pt.
„Polska Żegluga Śródlądowa 2007”

 

Narada odbędzie się w hotelu NOVOTEL w Szczecinie, przy ul. 3-go maja 31
 (Sala Amber I i II)
16 marca 2007r. o godzinie 11.00

 

Przewidywany plan Narady:
·         Powitanie i otwarcie Narady – godz. 11.00
·         Wprowadzenie do Narady
·         Wystąpienia Gości
·         Przerwa na kawę – godz. 13.00
·         Dyskusja, wolne wnioski
·         Zakończenie Narady

·         Obiad – godz. 15.00 - 15.30

 

 

 

         Celem Narady jest dyskusja i prezentacja tych zagadnień z zakresu żeglugi śródlądowej, z którymi można będzie zetknąć się w nowym sezonie nawigacyjnym.
Na poprzednich spotkaniach poruszaliśmy wiele spraw i problemów dotyczących żeglugi śródlądowej. Część z nich została już pozytywnie rozwiązana, część się zdezaktualizowała, niektóre problemy pozostały, a życie dodatkowo przyniosło nowe. Narady pozwalają nam na uzyskanie informacji dotyczących dróg wodnych,  nowych aktów prawnych, ustaleń w zakresie bezpieczeństwa uprawiania żeglugi, sytuacji hydrologicznej, planowanych remontach urządzeń hydrotechnicznych i ogólnie o funkcjonowaniu żeglugi śródlądowej na polskich drogach wodnych. Stają się też powoli forum wymiany informacji o poruszaniu się polskiej żeglugi śródlądowej po wodach unijnych.
Dziękując za dotychczasowe zainteresowanie naszą Naradą Przednawigacyjną, pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na kolejną.
Poniżej podajemy grupy tematów, które według nas wymagają szerszego omówienia z nadzieją, że staną się bazą merytorycznych wystąpień i dyskusji.
I.          ROZWÓJ POLSKICH DRÓG WODNYCH, NAJBLIŻSZE PLANY I ICH FINANSOWANIE
II.        RADA DO SPRAW PROMOCJI ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ  
III.      PRZEPISY I ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ;
a)       wydanie stałych Patentów A i sprawy z tym związane
b)       przepisy na wewnętrzne wody morskie
c)        zmiana zarządzenia o składzie i uprawnieniach załóg pływających i zrównanie ich z unijnymi
IV.       KADRY DLA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ, DOSTĘP DO ZAWODU
a)       szkoły – uprawnienia po ich ukończeniu, szkolnictwo resortowe
b)       kursy tematyczne, zawodowe i podnoszenie kwalifikacji
V.        DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE STATKÓW, PRZEGLĄDY POŚREDNIE – nowe zalecenia unijne dotyczące wymogów klasyfikacyjnych jednostek pływających
VI.      ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PORUSZANIEM SIĘ POLSKICH JEDNOSTEK PO WODACH UNIJNYCH. Uznawanie dokumentów statków i załóg. Kontrole policji wodnej.


Prosimy zaproszonych Gości, którzy mają wiedzę o sygnalizowanych powyżej tematach o podzielenie się nią na spotkaniu. Z pewnością ułatwi to nam wszystkim uprawianie żeglugi śródlądowej.


Przewidujemy udział i  wystąpienia przedstawicieli następujących instytucji:


Ministerstwa Transportu, Ministerstwa Gospodarki Morskiej, Dyrektorów Urzędów Żeglugi Śródlądowej, Dyrektorów Urzędów Morskich, Kapitanatów Portu, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,  Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Polskiego Rejestru Statków, Straży Granicznej, Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej, Banku Gospodarstwa Krajowego, jak i zagranicznych Gości: Przedstawicieli: Schiffuntersuchungkomision Berlin; Wasser und Schiffahrtsamt Berlin, Eberswalde; Wasserschutzpolizeiwache Brandenburg; IVR & EBU

 

 

 

 


| powrót |created by rutsoft
© ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH