historia
zarząd
statut
członkowie
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych


NARADA PRZEDNAIWIGACYJNA 2008
/ 2008-01-28 /


Związek Polskich Armatorów Śródlądowych


 

ORGANIZUJE

 

 Naradę Przednawigacyjną
„Polska Żegluga Śródlądowa 2008”


Narada odbędzie się w hotelu NOVOTEL w Szczecinie,
przy ul. 3-go maja 31
 (Sala Amber I i II)
15 lutego 2008r. o godzinie 10.30

 


Przewidywany plan Narady:
·        
Przybycie Gości – godz. 10.30
·        
Powitanie i otwarcie narady – godz. 11.15
·        
Wystąpienia Gości, omówienie zagadnień, dyskusja
·        
Przerwa na kawę – godz. 13.15
·        
II część spotkania – 13.30
·        
Zakończenie narady i obiad – godz. 16.00- 16.30

 

 

 

 

Dziękując za dotychczasowe zainteresowanie naszymi spotkaniami, pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na kolejną – siódmą Naradę Przednawigacyjną „Polska Żegluga Śródlądowa 2008”.

 

 

Na poprzednich spotkaniach poruszaliśmy wiele spraw i problemów dotyczących żeglugi śródlądowej. Narady pozwalają nam na uzyskanie informacji dotyczących dróg wodnych,  nowych aktów prawnych, ustaleń w zakresie bezpieczeństwa uprawiania żeglugi, sytuacji hydrologicznej, planowanych remontach urządzeń hydrotechnicznych i ogólnie o funkcjonowaniu żeglugi śródlądowej na polskich drogach wodnych. Stają się też powoli forum wymiany informacji o problemach polskiej żeglugi śródlądowej na wodach unijnych.

 

 

 

 

         Jak co roku, naszym celem jest zebranie w jednym miejscu ludzi związanych z żeglugą śródlądową, umożliwienie spotkania tym, którzy tworzą prawo, administrują wodami, egzaminują kadrę żeglugi - z ludźmi którzy wykorzystują drogi wodne do uprawiania transportu śródlądowego. Zacne i liczne grono gości, które przybywa na narady świadczy o tym, że jej formuła - mniej naukowa i akademicka - też ma swoje miejsce i może być ciekawa dla uczestników.

 

Przewidujemy udział i  wystąpienia przedstawicieli następujących instytucji:

 

Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Środowiska, Dyrektorów Urzędów Żeglugi Śródlądowej,Dyrektorów Urzędów Morskich, Kapitanatów Portu, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,  Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Polskiego Rejestru Statków,  Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej, Banku Gospodarstwa Krajowego, jak i zagranicznych  Gości:

Przedstawicieli: Schiffuntersuchungkomision; Wasser und Schiffahrtsamt; Wasserschutzpolizeiwache Brandenburg; IVR & EBU

 

           Jako Związek Polskich Armatorów Śródlądowych pragniemy kolejny raz przybliżyć zarówno decydentom, jak i wszystkim zainteresowanym żeglugą śródlądową, jak pływa się po krajowych i zagranicznych drogach wodnych, co na tych szlakach obserwujemy, z jakimi problemami się zmagamy, co nam najbardziej doskwiera. Wspólna platforma, dyskusja i przedstawienie problemów może - jak mamy nadzieję - być bodźcem do zmian i polepszenia katastrofalnej sytuacji transportu śródlądowego w Polsce. Tradycyjnym hasłem poprzednich narad było: co nowego czeka nas w bieżącym sezonie nawigacyjnym? I tym razem prosimy zgromadzonych Gości o podzielenie się posiadaną wiedzą na ten temat.

 

          Osoby, które mają chęć przedstawić zebranym nowe informacje, wygłosić krótki referat, proszone są o zgłoszenie przed spotkaniem drogą elektroniczną. Pozwoli to nam na czasowe rozplanowanie spotkania, udzielenie głosu i umieszczenie tego faktu w porządku spotkania.

 

          W tym roku, w pierwszym rzędzie chcielibyśmy skupić się na problemach nam bliższych o tyle, że dotyczących nas bezpośrednio. Mamy na myśli między innymi:

 

 

I. Nowa władza

W związku ze zmianą władzy żegluga śródlądowa została połączona z gospodarką morską. Wróciliśmy do Ministerstwa Infrastruktury, mamy wspólny Departament Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej. Chcielibyśmy wiedzieć nad czym departament aktualnie pracuje i zamierza pracować w zakresie żeglugi śródlądowej? Co z programami NAIADES, Marco Polo, konwencją CMNI, AGN, dostosowaniem prawa do wymogów unijnych?

Jak widzi żeglugę śródlądową Ministerstwo Środowiska?

 

 

II. Sprawy kadrowe

        1. Etatyzacja na statkach żeglugi śródlądowej (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej DZ U Nr 50, poz. 427) Skład załóg na polskich jednostkach jest krzywdzący wobec unijnych przepisów. Szukamy pomocy w tym temacie, bo z kadrą już teraz są wielkie problemy, a za kilka lat nie będzie komu pływać.

        2. Kursy, egzaminy na patenty A - ich termin (wiosna - jesień), Centralna Komisja Edukacyjna, wymagania dotyczące uznawania wypływania (nieuznawanie praktyki u zagranicznych armatorów)

 

 

III. Wymagania techniczne

Dyrektywa 2006/87/WE z 12 grudnia 2006r. ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej. Według dyrektywy państwa członkowskie wprowadzają w życie jej postanowienia od 30 grudnia 2008r. Co to oznacza dla nas? Czy zmienione zostaną dotychczasowe wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej? Kto będzie wydawał wspólnotowe świadectwa zdolności żeglugowej w Polsce? Jakie organy będą przeprowadzać inspekcje techniczne? Chcielibyśmy dowiedzieć się jakie zmiany nas czekają.

 

 

 

IV. Promocja żeglugi śródlądowej

1. Program NAIADES. Co Polska, która przyjęła program robi, by promować żeglugę śródlądową?  

2. Rada ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej, co z Funduszem Żeglugi Śródlądowej?

 

 

V. Drogi wodne

        1. Aktualny stan modernizacji i utrzymania dróg wodnych, projekty przedsięwzięcia, współpraca z sąsiadami na Odrze Granicznej  (planowanie wykreślenia z katalogu dróg wodnych żeglownego odcinka Nysy Łużyckiej)

        2. Dyrektywa 2005/44/WE z 7 września 2005r w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie. Plany związane z wdrożeniem systemu RIS na obszarze polskich śródlądowych dróg wodnych.

        3. Miejsca postojowe na szlakach wodnych w Szczecinie, (brak miejsc dla jednostek przewożących materiały niebezpieczne) Czy możliwe jest wyznaczenie miejsca postojowego dla jednostek śródlądowych w Gryfinie?

         4. Rady Gospodarki Wodnej Regionów przy RZGW. Jakie są plany, prace poszczególnych Rad?

 

 

To zagadnienia, które interesują nas najbardziej.

 

          Choć narada nasza nigdy nie była ujęta w ścisłe ramy akademickie, mamy nadzieję, że jej formuła - prezentacji i dyskusji - jest atrakcyjna i zgromadzi jak najwięcej zaproszonych gości, a obrady będą owocne.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Związek Polskich Armatorów Śródlądowych

 

 


| powrót |created by rutsoft
© ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH