historia
zarząd
statut
członkowie
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych


NARADA PRZEDNAWIGACYJNA 2009
/ 2009-02-16 /


                                                                                                             

                                                                                                                                   
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych
ma zaszczyt zaprosić
na ósmą
Naradę Przednawigacyjną
Pt. "Polska Żegluga Śródlądowa 2009"

 

 

Celem Narady jest zebranie w jednym miejscu ludzi związanych z żeglugą śródlądową, umożliwienie spotkania przedstawicieli władzy, administracji wodnej i portowej, reprezentantów szkolnictwa, banków i innych organizacji z armatorami - użytkownikami dróg wodnych.
Naszą intencją jest stworzenie płaszczyzny do wymiany opinii, poglądów i spostrzeżeń związanych z korzystaniem ze śródlądowych dróg wodnych w Polsce i za granicą, zapoznanie zebranych z głównymi trudnościami, z jakimi boryka się branża śródlądowa, przypomnienie o nierozwiązanych problemach, jak i przedstawienie nowo pojawiających się trudności.
Ideą dorocznych konferencji była odpowiedź na pytania: Co nowego czeka nas w bieżącym sezonie nawigacyjnym? Jakich zmian możemy się spodziewać? Na spotkaniu będziemy prosić przedstawicieli różnych urzędów i instytucji o zabranie głosu i przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem żeglugi śródlądowej w Polsce.
Dotychczasowe Narady pokazały, że nasze spotkania są potrzebne, z czego bardzo się cieszymy.  Mamy nadzieję, że formuła narady jest atrakcyjna i zgromadzi jak najwięcej zaproszonych Gości, a obrady będą owocne.

 

Przedmiotem tegorocznej Narady będą aktualne zagadnienia dotyczące armatorów i żeglugi śródlądowej w Polsce i Europie.

 

W szczególności pragniemy omówić sprawy związane z:
·  Wprowadzeniem dyrektywy technicznej UE dla statków śródlądowych;
·  Zmianami w przepisach o kwalifikacjach zawodowych członków załóg statków w żegludze śródlądowej, w tym problemów dotyczących wymiany patentów, składów załóg, a także uznawania Polskich dokumentów kwalifikacyjnych na drogach wodnych Europy;
·  Informacją o Funduszu Żeglugi Śródladowej;
·  Informacją o polityce rządu RP w zakresie infrastruktury dróg wodnych, w tym problem miejsc postojowych dla „statków w drodze” oraz „podatek denny”;
·  Korzystając z przystąpienia ZPAŚ do ESO (Europejskiej Organizacji Armatorów) i – związanym z tym faktem – lepszym dostępem do informacji, chcemy przedstawić także aktualne, dotyczące żeglugi śródlądowej kierunki prac Centralnej Komisji Reńskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz omówić udział Polski w tych pracach.

 

 


Narada odbędzie się w hotelu NOVOTEL w Szczecinie,
przy ul. 3-go maja 31

 

Sala Amber I i II
2 marca 2009r. o godzinie 10.30


 

 

Przewidywany plan Narady:
· Przybycie Gości – godz. 10.30
· Powitanie i otwarcie narady – godz. 11.15
· Wystąpienia Gości, omówienie zagadnień
· Przerwa na kawę – godz. 13.15
· Dyskusja nad wystąpieniami  – 13.30
· Zakończenie narady i obiad – godz. 16.00- 16.30

 

 

 


 

 

 


| powrót |created by rutsoft
© ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH