historia
zarząd
statut
członkowie
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych


DYREKTYWA TECHNICZNA DLA STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
/ 2016-09-28 /


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629

z dnia 14 września 2016r. 

ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniająca dyrektywę 2009/100/WE  i uchylająca dyrektywę 2006/87/WE 

 


| powrót |created by rutsoft
© ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH