historia
zarząd
statut
członkowie
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych


Zapomniana rzeka
/ 2008-06-23 /


XII Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe „Odra. Rzeka i ludzie – wzajemne uwarunkowania na przestrzeni dziejów” potwierdziło dosyć powszechną opinię, że nadal nie potrafimy wykorzystać korzyści płynących z żeglugi śródlądowej.

W powszechnej opinii transport śródlądowy jest najtańszy i co istotne proekologiczny. Niestety Odra nie tętni życiem tak jak np. Ren, czy Dunaj.
Podczas seminarium mówiono o konieczności zainwestowania potężnych pieniędzy, aby przywrócić dawną świetność Odry, jako istotnego, europejskiego szlaku transportowego. Budowa nowych stopni wodnych, modernizacja śluz, systematyczne pogłębianie koryta rzeki i cały szereg innych robót hydrotechnicznych, zagwarantują ożywienie Odry i powstanie nowych miejsc pracy. Problem w tym, że na ten temat dużo się mówi, a niewiele robi.
Prelegenci wspominali o ambitnym i niezwykle kosztownym pomyśle budowy Kanału Odra-Dunaj, który wciąż pozostaje tylko na papierze. Ważnym tematem była też budowa zbiornika retencyjnego „Racibórz”, który przed skutkami ewentualnej powodzi ochronić ma wiele śląskich miast, miasteczek i wsi od Raciborza po Wrocław. Niestety także i w tym przypadku realizacja tak bardzo oczekiwanej inwestycji opóźnia się. Problemem nie do pokonania jest opór ze strony części mieszkańców wsi Nieboczowy (położonej na terenie planowanego zbiornika retencyjnego), którzy sprzeciwiają się przeprowadzce w inne miejsce.
W piątek uczestnicy seminarium mieli okazję zobaczyć spółkę DAMEN Shipyards Koźle, po której oprowadził gości prezes firmy – Janusz Bialic. Była to okazja do zobaczenia najnowszej hali produkcyjnej. Dzięki niej, kozielska stocznia jest jedyną w Polsce, gdzie budowa statków odbywa się w całości „pod dachem”.
Następnie wszyscy udali się na statek szkoleniowy Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu - „Sucharski”, którym dopłynęli do śluzy Kłodnica. Kosztowny remont jednej z komór tej śluzy dobiega już końca. Każdego dnia przez śluzę Kłodnica przepływa średnio kilkanaście barek z węglem.
W trakcie rejsu referat pt. Rola Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w życiu nadodrzańskiego miasta wygłosił kpt. Stanisław Domański.
Andrzej Kopacki – asystent prezydenta Kędzierzyna-Koźla

| powrót |created by rutsoft
© ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH