historia
zarząd
statut
członkowie
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych


27 stycznia 2017r. Walne Zgromadzenie

Związku Polskich Armatorów Śródlądowych 

wybrało na 4 letnią kadencję

 

Zarząd ZPAŚ w składzie:

 

Bartosz Fabiańczyk - Prezes

Jerzy Dec

Mariusz Kozyra

Jakub Andrzejewski

Łukasz Pędzik

 

Od lewej: Jakub Andrzejewski, Mariusz Kozyra, Bartosz Fabiańczyk, Jerzy Dec, Łukasz Pędzik

 

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

 

Jacek Bożym

Adam Pelczer

Henryk Łepek

 

 

 

 

 

19 marca 2013r. Walne Zgromadzenie Związku Polskich Armatorów Śródlądowych  wybrało na 4 letnią kadencję 

 

Zarząd ZPAŚ w składzie:

 

Zbigniew Garbień - Prezes ZPAŚ

Jerzy Hopfer - Wiceprezes ZPAŚ

Henryk Łepek - WIceprezes ZPAŚ

Paweł Pietruszczak - Członek Zarządu ZPAŚ

Adam Pelczer - Członek Zarządu ZPAŚ

 

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

 

Andrzej Gojke

Krystian Przewłocki

Krzysztof Gil

 

 

Zarząd ZPAŚ

 

 

W dniach 2-3 luty 2009r. w Szczecinie odbyło się Walne Zgromadzenie

Związku Polskich Armatorów Śródlądowych.

 

Wybrano Zarząd ZPAŚ w składzie:


Zbigniew Garbień - Prezes ZPAŚ

Jerzy Hopfer - Wiceprezes ZPAŚ

Jacek Bożym - Wiceprezes ZPAŚ

Dariusz Bąk - Członek Zarządu ZPAŚ

 

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

 

Wiesław Kacaper

Jerzy Strząska

Czesław Błocki

 

 

 

Zarząd ZPAŚcreated by rutsoft
© ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH