historia
zarząd
statut
członkowie
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych


>> STATUT ZWIĄZKU POLSKICH ARMATOROW SRÓDLĄDOWYCH <<

 

Zatwierdzony na Walnym Zgromadzeniu – Uchwała nr 2 , 19 marca 2013r.
created by rutsoft
© ZWIĄZEK POLSKICH ARMATORÓW ŚRÓDLĄDOWYCH